Hệ thống Single Sign On
Đại học Thủ Dầu Một

Quét mã QR từ thiết bị đã đăng nhập từ trước.

Bạn phải chắc chắn là đã cấp quyền truy cập máy ảnh cho trình duyệt.


Back